กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน 2562

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเวียงผาวิทยา จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน ในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อตรวจสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนและจัดกิจกรรมส่งเสริมสำหรับนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายต่ำ โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

คลิกชมภาพทั้งหมด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น