การประเมินผลการปฎิบัติงาน ตามมาตรฐานตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายนิเรก หอมรส ผู้อำนวยการสถนศึกษา โรงเรียนเวียงผาวิทยา เข้ารับการประเมินผลการปฎิบัติงาน ตามมาตรฐานตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ณ อาคารกาสะลองคำ โรงเรียนเวียงผาวิทยา อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะกรรมการ กำกับ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ นายอาวุทธ์ มีขันเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2, ว่าที่ร้อยเอกเสรี เชื้ออ้วน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านวาวี, นางกังสดาล แจ้งมณี ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ, นางสุพัตรา สุภามณี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ดำเนินการกำกับ ติดตามและประเมินในครั้งนี้

VTR การนำเสนอผลการปฎิบัติงาน ตามมาตรฐานตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น