การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเวียงผาวิทยา ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย ภายในโรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง โดยนำป้ายรณรงค์ไปประสัมพันธ์ตามชุมชน เพื่อให้เห็นถึงสร้างความตระหนักถึงการป้องกัน ลดอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออก และไข้มาลาเรีย ไม่เกิดในชุมชน และโรงเรียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น