กิจกรรมไทยอนุรักษ์

27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเวียงผาวิทยา อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ได้จักิจกรรมไทยอนุรักษ์ เพื่อระลึกถึงภาษาไทยที่เป็นภาษาชาติ กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่า ประวัติความเป็นมาของภาษาไทยภาษาชาติ และความเป็นมา ความสำคัญของวันภาษาไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย และพระราชทานแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย

โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมผ่านกิจกรรมต่าง ได้แก่ กิจกรรการแข่งขันสะกดคำ กิจกรรมการท่องบทอาขยาน กิจกรรมการคัดลายมือ วาดภาพระบายสี กิจกรรมการแข่งขันแต่กลอนกาพย์ กิจกรรมการแต่งกายตามตัวละครในวรรณคดี กิจกรรมการแสดงละคร เรื่องสังข์ทอง จากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวภาษาไทยภาษาชาติ ทั้งหมด 3 นิทรรศการ (1) นิทรรศการวิวัฒน์ภาษา (2) นิทรรศการสุนทรภู่ กวีศรีสยาม (3) ผ่านพบโชค ถวายงานด้านภาษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น