ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเวียงผาวิทยา หมู่ที่ 6 บ้านพญากองดี ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 2 รหัสไปรษณีย์ 57180 โทรศัพท์ 064-828-1737 อีเมล์ wiangpha@gmail.com