การสอนโดยใช้เทคนิคการสตรีมมิ่ง

ชื่อ-สกุลLink
นางสาววรรณวิสาข์ สาวะจันทร์https://youtu.be/80GZS9FBzSs
นางสาวพิมพ์ชนก กมลขันhttps://youtu.be/Uwq277cRPqw
นางสาวพิมพ์วิภา ระวังทรัพย์https://www.youtube.com/watch?v=OGcBadkxUnI&t=1190s
นางสาวณิชาภัทร ลังกากาศhttps://youtu.be/Nk0706iY_Go
นางสาวมาลาวัลย์ กิจเจริญพรhttps://youtu.be/U2k3FjReIEI
นางอุทุมพร โคกสีนอกhttps://youtu.be/Xk2Xcv4cgiY
นางสาวจุฑามาศ สิงห์การhttps://youtu.be/dBY8R5o0mF0
นายเฉลิมพล สุรินทร์คำhttps://youtu.be/QhL-FJOwLpQ
นางสาวเมทินี ทิตาhttps://youtu.be/Y4wLYcpU94o
นายเกรียงไกร ปิ่นคำhttps://youtu.be/5d94ID4T2qQ
นางสาวสุรีพร ศรีกอกhttps://youtu.be/SIKeINSsrs4
นางสาวศิรินัดดา ถาชื่นhttps://youtu.be/gbeiN5dgLnY
นายวิษณุพงษ์ กาบทองhttps://youtu.be/zSecyGxiI2o
นางอัจฉราพรรณ อำไพจิตรhttps://youtu.be/e6VLqCab2B8
นายอุดมพล ทาสุรินทร์https://youtu.be/x45eMC4L25Q
นางสาวศตพร ศรีอุทาhttps://youtu.be/p2Ph5cMHvVQ
นายเดชพงษ์ อุ่นชาติhttps://youtu.be/9kGOo4ITXAY
สิบตำรวจตรีกฤษฎา พรหมปาลิตhttps://youtu.be/Z_tmNZ75PVQ
นายอานนท์ ปะเมโทhttps://youtu.be/ePwnj5oAQfM
นางสาวอนุธิดา สมเงินhttps://youtu.be/7jrMBzHbDEg
นายธนวัฒน์ พวงทองhttps://youtu.be/gSQpRW6v9Qc
นางสาวศิริพร คำภิราษรhttps://youtu.be/LQBKFa7RZwI
นายพงศ์พันธ์ นันชัยhttps://youtu.be/ejSShFcZhGo
นางสาวธิดากานต์ ตะเวทีhttps://youtu.be/bqrs8CjhiMk
นางสาวบัวรม มะโนเวียงhttps://youtu.be/3e0h2SvVJ80
นายอนุชา ปันยศhttps://youtu.be/mqNye6VYDE8
นายจักรพล เด่นรัศมีhttps://youtu.be/W_SWzEayYj0
นายพิติพงษ์ กันทะไชยhttps://youtu.be/BTo8xBcZ9bk

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น