โรงเรียนเวียงผาวิทยาได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

วันที่ 31 มกราคม 2560 โรงเรียนเวียงผาวิทยาได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นกระบวนการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพ มีความแข็งแรง อดทน มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในระบบหมู่ ซึ่งจะนำไปสู่ความรับผิดชอบในสังคม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น