ข้อมูลครูและบุคลากร

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนเวียงผาวิทยา
จำนวน ชาย 15 คน หญิง 19 คน รวมทั้งหมด 34 คน
จำแนกครูจำแนกตามสายงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ

ข้อมูลด้านบุคลากร ปีการศึกษา 2565

    บุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง

บุคลากร จำนวน หมายเหตุ
ผู้อำนวยการ 1
รองผู้อำนวยการ 1
ข้าราชการครู 29
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ 1
ครูอัตราจ้าง 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูประจำการพักนอน 1
รวม 34  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น