โรงเรียนเวียงผาวิทยาจัดกิจกรรมประกวดหนึ่งบ้านพัก หนึ่งแปลงผัก

วันที่ 26 มกราคม 2559 คณะกรรมการให้คะแนนกิจกรรมการประกวดหนึ่งบ้านพัก หนึ่งแปลงผัก ได้ออกตรวจตามบ้านพักนักเรียนของโรงเรียนเวียงผาวิทยา เพื่อให้คะแนนกิจกรรมประกวดหนึ่งบ้านพัก หนึ่งแปลงผัก ซึ่งเป็นการฝึกให้นักเรียนพึ่งพาตนเอง ตรงตามกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น