ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเวียงผาวิทยา ก่อตั้งเมื่อวันที่  20 กันยายน  พุทธศักราช  2533  โดยผู้อำนวยการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย ดร.สนิท  ยี่รงค์ โดยมีพื้นที่ 650 ไร่ อยู่ห่างจากอำเภอแม่สรวย 27 กิโลเมตร เป็นโรงเรียนที่ร่วมในโครงการพัฒนาที่สูงดอยเวียงผา โดยได้รับความร่วมมือระหว่างไทยกับสหประชาชาติ จัดการศึกษาแบบพึ่งตนเองสำหรับนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา

ต่อมาในปี 2548 นายอุทัยศรีมูล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงผาวิทยา ได้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 และในปี 2549 ได้ทำการเปิดโรงเรียนเวียงผาวิทยาสาขาอายิโก๊ะ ณ ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น