การนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 1/2559

วันที่ 3 ตุลาคม 2559 โรงเรียนเวียงผาวิทยา จัดการนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนของคณะครู เพื่อเป็นการพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อพัฒนานักเรียนและพัฒนาการศึกษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น