การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงผาวิทยา

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นี้ทางคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษานำโดยท่านรองไชยรัตน์ จินะราช รองผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
ท่าน นายกิตติศักดิ์ อัครสิริธีรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ คุณพัชรี รูปะวิเชตร นักทรัพยากรบุคคล ได้มาทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงผาวิทยา พร้อมได้ชี้แนะแนวทางการบริหารงานและให้ขวัญกำลังใจแก่ทางคณะครู ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินทุกท่านเป็นอย่างสูง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น