การประชุมผู้ปกครอง (การปฐมนิเทศ) ปีการศึกษา 2563

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเวียงผาวิทยา จัดการประชุมผู้ปกครอง (การปฐมนิเทศ)ปีการศึกษา 2563 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจในระบบการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 และเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงแจ้งการเรียนการสอนทางไกลสำหรับนักเรียน และการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของทางโรงเรียนและภาครัฐ

คลิกชมภาพทั้งหมด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น